Gündem

“Yapabileceklerimizi Söyleyip, Söylediklerimizi Yapacağız”

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahoca-gil,Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sa-nayii Bölgemizin geniş-lemesi ile ilgili bilgiler verdi.
Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil meclis konuşmasında yaptığı ko-nuşmada şu ifadelere yer verdi;Halkımıza söyledik-lerimizi, halkımızın bize söylediklerini, halkımız ile söyleşip sözleştiklerimizi, hiçbir zaman unutmaya-cağız diyerek yola çıktığı-mız,3 Kasım 2002 yılında yine “yapabileceklerimizi söyleyip, söylediklerimizi yapacağız” diyerek; Amasya-Suluova ilçemiz-de, seçim vaatlerinden 3 gerdanlık diye söz verdi-ğimiz, Besi Organize Sanayii, karma Organize Sanayii ve hastane sözü-müzün tümünü gerçek-leştirdik hamdolsun.”dedi
Öncelikle hayvansal üretimin ve bunlara da-yalı sanayinin, Desteklen-mesi-Geliştirilmesi-İşlen-mesi ve katma değerin ar-tırılması -Uygun koşul-larda muhafaza edilmesi-Tarım Sanayii entegrasyonunun geliştiri-lmesi-Rekabet edilebilirliği artırıcı nitelikte sürdürü-lebilir, uygun kaliteli ham-maddenin temini sağlan-ması-Nitelikli hayvan var-lığının artırılması ve lojistik üstünlük sağlanması hedef-lenen ve mutlaka başarıl-ması gereken görevlerimiz-dendir.
İlçemizde yaklaşık 91 hektarlık alanda kurulu bulunan Suluova TDİ Besi Organize Sanayii Bölgemiz-de, 3 adet sanayii parseli ve 31 adet besi parseli bulun-makta olup, tamamı üreti-cilere tahsis edilmiştir.
Yaklaşık toplamda 10 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Besi organize sanayimiz ülkemizin et ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır.
İl merkezine 20 km, ilçe merkezine 3 km, havaa-lanına 20 km, Samsun Limanı’na 100 km mesafe-deki Besi Organize Sanayi-miz lojistik merkezlere yakınlığı ile de dikkat çeken konumdadır.
Tam doluluğa ulaşan Suluova TDİ Besi OSB nin artan taleplerin karşılan-ması amacı ile 63 hektar ilave alan üzerinde geniş-lenmesi yapılarak üretimin iki katına çıkarılması hedef-lenmektedir.
Yeni oluşturulacak genişleme alanı üzerinde 24 adet besi parseli ve 3 adet sanayi parseli planlan-maktadır.
Buraya bir nokta ko-yalım. Ekonomistler, 2018’deki ve bugünlerde ki dolar krizini üretim azlığına bağlıyorlar.
Tüm bu çalışmalarımız, tüm bu gayretlerimiz üretimi artırmak adına, velakin, Bu dış güçler dediğimiz, bu şer güçler dediğimiz haçlılar, Türki-ye’nin toparlanmasına fırsat vermemek için düzen-bazlığına, sahtekârlığa, biz-deki akılsızların kulaklarına üfleyerek, önlerine kemik atarak her dönem mutlaka bir sebep buluyorlar.
70’li yıllarda sağ-sol olayları ile, 80’li yıllarda askeri ihtilal ve Alevi-Sünni ayrımlarıyla, 90’lı yıllarda Kürt-Türk çatıştırmalarıyla 2000’li yıllarda gezi çapulcu-larının ayaklanması ve FETÖ vatan haininin ayak-lanması gibi.
Ülkede hep kaos üstüne kaos çıkarılmış ve hepsinin altından bugünkü ekonomik krizlerin de sorumlusu olan ABD-İsrail işbirliği veya Siyonist-Emperyalist ortaklığı çıkmıştır.
Sosyal medyada ve internet yoluyla yeni nesli öyle bir zehirliyorlar ki, kendi gençliğimize de sahip çıkmada zorlanıyorum.
Ama ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsan Külümden yükselen bir hisar vardır. Cumhurbaşkanımız defa-larca dile getirdi,” bu devlet kabile devleti değil“
Bu millet 24 milyon km²’ye hükmeden, hakkı adaleti götüren Osmanlı’nın, Selçuklu’nun torunlarıdır.
Geçmişte Afrika ülkelerine gittiğimizde “nerede kaldınız” diyorlardı, bugün gittiğimizde “ne yapacağız hangi proje gerçekleştireceğiz” diyorlar.
Hamdolsun şükrolsun bizi bu seviyelere getiren büyük lider Recep Tayyip Erdoğan’a Rabbim uzun, sağlıklı ömürler nasip etsin
Değerli basın mensupları saygıdeğer vatandaşlarım.
Suluova TDİ besi organize Sanayi bölgesi biyogaz ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kay-naklarının da etkin olarak kullanıldığı, kurulan enteg-re tesisler ile tarım Sanayi entegrasyonun sağlandığı ilçe ve bölge et ihtiyacının karşılandığı, üreten bölge olarak hayvancılığın geliş-tirilmesi ve nitelikli hayvan yetiştiriciliği ve et üreti-minin artırılmasına katkı sağlamaktadır.
Genişleme alanımız ile sağlanan bu katkı bir maksimize edilerek uygun maliyetlerle kârlılık ve üretimde kalite artışı sağlanacaktır.
Çevre güvenlik duvarı ve kapı güvenliğinin sağlandığı bölgemizde, hayvan hasta-nesi ve laboratuvarı bulun-maktadır. Veterinerlik hizmeti, elektrik şebekesi ve sokak aydınlatma, içme suyu ve yağmur suyu şebe-keleri hizmeti de veril-mektedir.
Bölgede faaliyet gösterecek besi işletmeleri “tek durak ofis” sayesinde,
Tahsis, ruhsat, abonelik, izinler, tapu işlemleri ile Bürokratik engeller azaltılıp vergilerden muafiyet sağ-lanacaktır. Mevcut OSB’miz İçerisinde Yer Alan Tesis-ler,Et Entegre Tesisi Biyogaz Enerji Tesisi,Gübre Fabrikası Hayvancılık İşletmel eri,Hayvan Hastanesi ve Laboratuvarı,GES (Güneş Enerji Santrali),İdari Ve Sosyal Tesis Ala-nı,Genişleme Alanında Planlanan Tesis-ler,Hayvancılık İşletme-leri,Yem Fabrikası ve Siloları,Et İşleme Tesi-si,Sosyal Tesis Alanları,Yan Üretim Tesisleri,-Yatırım-cılarımız için OSB’mizin sağladığı bir kolaylığı da sizlerle paylaşmak isterim.
Besi bölgesinde kurulacak olan hayvancılık İşletmelerine ait, üst yapı modül projeleri, tarım ve orman bakanlığı tarafından onaylanmış olup, TKDK yatırım desteklemeleri programı dahilinde %50 ila %65 arası hibe desteği sağlandığından, yatırımcılarımıza yatırım kolaylığı sağlanmaktadır.
“Üretime tarım destek” sloganıyla çıktığımız yolda, müteşebbislerimize, gerçekleştirmek istedikleri tüm projelerde maddi-manevi her türlü destek-leme de yanlarında, yanı başlarında olacağımızı belirttik, söylemeye ve ger-çekleştirmeye devam edeceğiz.
Bu genişleme projesinin kısa zamanda hayata geçirilmesini sağlayan başta orkestra şefi gibi çalışan cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi duygularla şükranlarımı, hürmet ve saygılarımla sunarım. İkinci olarak, “olmaz” kelimesini lügatindin çıkaran, her türlü reel yatırımın yanında olan, büyük desteği ile güvencemizin tek teminatı değerli Bakanımız Mustafa Varank’a da saygılarımızı, teşekkürlerimizi sunuyorum.
Ve üçüncü olarak OSB profesörü diye nitelendirdiği çok değerli Valim Mustafa Masatlı ve ekibine,
Suluova Belediye Başkanımız Fatih Üçok ve Ak Parti ilçe başkanı ile ekibine canı yürekten teşekkür eder saygı ve sevgilerimi sunarım.”ifadelerini belirtti

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı