Son Dakika

YAPILAN KESİNTİ EN BÜYÜK ADALETSİZLİKTİR”

Chp Amasya İl Başkan Vekili Recep ZORLU-KUŞ,Yavuz Selim Meydanında basın açık-lamasında bulundu.
Basın açıklamasında bulunan Recep ZORLUKUŞ Türkiye’de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve aileleri açlık sınırı altın-da yaşıyor.”dedi
ZORLUKUŞ şu ifadelere yer verdi; Açlık sınırı altında asgari ücret alan milyonlarca çalışanın den-geli ve sağlıklı beslenme hakkı yok.
Kış aylarında domates yeme hakkı yok.
Asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretle kirasını, fatu-ralarını ödeyemez durumda, çocuğuna okul harçlığı dahi verememenin ağır yükü altında.
Telefon ve araba almaya hakkı yok; ama, geçmeye-ceği üçüncü köprünün ya-pım parası kendisini açlığa mahkûm eden asgari ücre-tinden kesiliyor.
Asgari ücretli çalışanlar.. Açlığa ve yokluğa mahkûm edilmiş-ken bir yandan da ağır vergi yükü ile karşı karşıyalar.
Asgari ücret, adı üzerin-de en düşük ücrettir. Ve Türkiye’de toplumun en düşük gelire sahip olan asgari ücretlilerden yüksek oranda vergi kesintisi yapılmaktadır.
Bir asgari ücretli yılın dört ayından fazla bir sürede sadece vergi ödemek için çalışmaktadır. Öte yandan iktidar 10 yılda beşli çeteye tam tamına 128 kez vergi affı getirmiştir. Her bir kurumda 3’er 5’er maaş alan yandaş bürokratların bu ülkeye vergi ödeyip ödemediği belirsizdir. Yandaş şirket-lerin vergi ödememek için mal varlıklarını başka ülkelerdeki banka hesaplarına gönderdiği, uluslararası belgelerde tescillenmiştir.
Yandaşından almadığı vergiyi vatandaşından alan tek adam rejimi yandaşın borcunu vatandaşa ödenmektedir.
Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak tek adam şahsım hükümetinin asli görevi haline gelmiştir. Türkiye’de vergi kaçıranları, vergi affından yararlananlar dü-şünüldüğünde, açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılması en büyük adalet-sizliktir.
Şu an asgari ücret brüt olarak 3 bin 577 TL’dir. Asgari ücretten yapılan vergi ve SGK kesintilerin-den sonra bir asgari ücretli-nin eline 2825 TL geçmek-tedir. Çünkü asgari ücretli-den gelir vergisi, SGK işçi payı, İşsizlik Sigortası primi payı, damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti tutarı 752 Tl’dir.
Bir başka deyişle asgari ücretten kesintilere son verildiğinde, asgari ücretli-nin geliri 752 TL artışla 3 bin 577 TL’ye yükselecektir.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece 2018 yılından itibaren bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde defalarca kanun teklifleri ve önergeler verdik.
Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdar-oğlu’nun imza sahibi oldu-ğu, ‘asgari ücretten vergi kesintisine’ son verilmesine ilişkin verdiğimiz kanun tekliflerimiz halen mecliste bekletilmektedir.
En son Ekim 2021’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Vergi Yasası görüşmelerinde “Asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf bırakıl-ması” önerisi partimizce sunulmuş, önerimiz AKP-MHP oylarıyla reddedil-miştir.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, asgari ücretliler vergi ödemesin, aldıkları ücretten herhangi bir kesinti olmasın, en azın-dan asgari ücret insanca yaşanabilecek bir seviyeye çekilsin derken; AKP ve MHP ittifakı ısrarla ve inatla asgari ücretlilerin vergi yükü altında ezilme-lerine, açlık sınırı altında yaşamalarına göz yum-maktır. Halkın temel besin gereksinimlerinden kaçına-rak sadece abur cubura 1000 TL ödeyen Cumhur-başkanından, asgari ücretlinin sofrasından eksi-len ekmeğin hesabını bilme-sini elbette bekleyemeyiz.
Daha geçtiğimiz günler AKP Yetkilileri “Herkesin cep telefonu var, arabası var” diyordu. Şimdilerde ise “Asgari ücreti en azından insani yaşam seviyesin getireceğiz” demiş.
Yani milyonlarca asgari ücretlinin açlık sınırı altın-da yaşadığını kendileri de itiraf etmiş. Peki, bu itiraflar yeterli mi? Elbette değil. Ekonomik buhranın en büyük bedelini; aç kalan, parasını karşılayamayan, faturasını ödeyemeyen, asgari ücretliler ödemek-tedir.
Türkiye şu an Avrupa ülkeleri arasında en düşük brüt asgari ücrete sahip olan Arnavutluktan sonra ikinci ülkedir. Dünya’nın en büyük ucuz iş gücü ülkesi olarak bilinen Çin’de dahi ortalama asgari ücret 387 dolar iken, TL’deki hızlanan değer kaybıyla birlikte Türkiye’de asgari ücret 300 doların altına inerek 297 dolara kadar düşmüştür.
Şimdi kalkıp, asgari ücreti insanca yaşanabi-lecek bir seviyeye getire-ceğiz diyenler, eğer ki bu görüşlerinde samimiler hodri meydan!
Adil bir dünya diye nu-tuk atan, “Dünya 5’ten büyüktür” diye sürekli sözüm ona dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı, evvela kendi ülkesindeki adaletsizliğe son verilsin.
Yıllardır beklenen kanun tekliflerimiz meclise getirilsin ve asgari ücretli-den vergi kesintisine son verilsin.
Asgari ücret en azından yeni yıla kadar 3 bin 577 TL seviyesine getirilsin.
İktidara son çağrımız! Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücret-teki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır.
Eğer ki iktidar yine bu çağrımıza kulak vermez ise;
Seçim yakındır!
Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda; asgari ücretlere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz, iktidarımızda asgari ücret-ten vergi kesintisini kaldı-racağız!”ifadelerini kullandı

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı