Gündem

“YAPILANDIRILAN SGK BORÇLARININ PEŞİN VE İLK TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 30 KASIM”

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, yapı-landırılan SGK borçlarının peşin veya ilk taksit öde-meleri için son günün 30 Kasım olduğunu belirterek, Yapılandırmanın devam etmesi için ilk iki taksitin süre-sinde ödenmesi gerekiyor dedi. İl Müdürü Yurt Şenel, 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak iste-yerek 30.09.2021 tarihine kadar başvuruda bulunanların yapılandırılan SGK borçlarına ilişkin ilk taksit ödemelerini 30.11.2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerektiğini bildirdi. Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi durumunda yapılandırmanın bozulacağını belirterek, İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesiyle birlikte bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda da yapılandırma bozulacaktır dedi.Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemelerin yapılandırmayı bozmayacaktır diyerek, Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerini belirtti.Yapılandırılan borçlarda Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecek-tir.Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nun, en son 30 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.12.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir.İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 31.12.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir dedi.Ayrıca daha önce hiç gelir testi yaptırmamış Genel Sağlık Sigortası(GSS) sigortalılarının, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir dedi.7326 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan SGK borçlarının bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır. Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-Devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı