GÜNCEL HABER

Yeşilin EN’leri 2020 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yeşilin EN’leri 2020 Ödülleri Sahiplerini Buldu

“Yeşilin EN’leri Ödül Töreni”nde Amasya Orman Bölge Müdürlüğünden;
En fedakar personel dalında; Mali İşler Müdürü Erkan TEMEL (vefat nedeniyle Eşi Ayşe Temel) Ödül aldı
En küçük fidan diken orman gönüllüsü da-lında; İkra SÜRMEN Ödül aldı.
Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen “Yeşilin EN’leri Ödül Töreni”nin bu yıl 3üncüsü dü-zenlendi. 2020 yılında ülkemiz orman-cılığında üstün hizmet gösteren kişi ve kuru-luşlara başarılarından ve ormancılığımıza katkılarından dolayı ödülleri Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından takdim edildi.
“Yeşilin EN’leri Ödül Töreni” 11 Mart 2021 tarihinde Genel Müdürlüğünün Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Törende konuşan Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli; ‘’Bugün burada başarılı çalışmaları ile pek çok konuda öncü, lider ve yenilikçi çalışmalara imza atan; bilim ve tek-nolojiyi EN iyi kullanan, Akdeniz ülkeleri ara-sında orman yangınlarına EN hızlı müdahale eden, pandemiye rağmen üretimi EN çok artı-ran, ağaçlandırma ve orman alanı artırmada Avrupa ve Dünyanın EN’lerine giren, ihracat – İthalat dengesini EN kısa sürede pozitife çevi-ren, kamuda 2 yıl üst üste dünya rekoruna imza atan EN öncü, pek çok EN’lerin gerçek-leştirilmesinde üstün başarı gösteren Orman Genel Müdürlüğünün başta Genel Müdürü ol-mak üzere tüm teşkilat mensuplarını, Orman Genel Müdürlüğünün paydaşı olan ormancı sivil toplum kuruluşlarına, özel sektör temsil-cilerine, bizlerle birlikte alın teri döken orman köylümüze, medya kuruluşu temsilcilerine, sanatçılarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor Yeşilin En’lerine layık görülen siz katı-lımcıları tebrik ediyorum.” dedi.
Programın açılış konuşmasını gerçek-leştiren Genel Müdürü Sayın Bekir Kara-cabey, ‘’2020 yeşilin her tonuyla toprağa ha-yat, bizlere ve içinde barındırdığı binlerce canlı türüne nefes olan ormanlarımız ve bu Yeşil Vatan için; Genel Müdürlüğümüzü pek çok alanda EN’lere ulaşmasını sağlayan kışın karda, buzda yazın ise korda, közde çalışan orman teşkilatımızın her bir mensubuna, özel sektör temsilcilerine, orman köylerini kalkın-dırma kooperatif temsilcilerine, medya ku-ruluşu temsilcilerine, sanatçılara ve ormancı sivil toplum kuruluşlarına, huzurlarınızda te-şekkürlerimi sunar ve ödül alan siz değerli katılımcıları gönülden kutlarım. Yaptığımız bu çalışmaların ve başarıların arkasında Cum-hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-ğan’ın bizlere ve bakanlığımıza verdiği destek vardır. Buradan sizlerin huzurunda bu desteklerinden dolayı Sayın Cumhur-başkanımıza ve bizlerden desteklerini esir-gemeyen, her daim yanımızda bulunan Sayın Bakanımıza, minnet ve şükranlarımı sunu-yorum’’ dedi.
Davetliler arasında bulunan TBMM Tarım Orman Komisyon Başkanı Yunus Kılıç ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu Yeşilin EN’leri hakkında konuşmalarını sundu.
Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli ve pro-tokol üyeleri tarafından ödül alanlara ödül-lerinin takdiminin ardından program sona er-di. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Olarak törene Bölge Müdürü Halil Oflu başkan-lığında Amasya Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik ile katılarak, sorumluluk böl-gemiz içerisinde bulunan bölge ormanların-dan elde edilen yöresel ürünlerin tanıtı-mının yapıldığı stant açıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-demirli,Orman Genel Müdürü Bekir Kara-cabey ve Genel Müdür yardımcılarımız Mus-tafa Özkaya,Şahin Aybal’ın standımızı ziya-retinde Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından ürünlerin tanıtımı yapılarak Bakanımız Dr Bekir Pakdemirli’ye el işlemeli sedef katmalı el yapımı aksesuar kutusu tak-tim edildi. “Yeşilin EN’leri Ödül Töreni”nde Amasya Orman Bölge Müdürlüğünden;
En fedakar personel dalında; Mali İşler Müdürü Erkan TEMEL (vefat nedeniyle Eşi Ayşe Temel) Ödül aldı En küçük fidan diken orman gönüllüsü dalında; İkra SÜRMEN Ödül aldı. Ülkemizi zümrüt yeşili hale getir-mek için ağaç yaşken düsturuyla yetişen ve ormancılığın tanıtımında amatör video çekim klip çekimiyle En küçük fidan diken orman gönüllüsü seçilen (Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yrd Ali Sürmen Kızı) İkra SÜRMEN ödül aldı. Programın ardından Genel Müdürü Bekir Karacabey Bölge Müdürleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı