Son Dakika

Zeynep Ateş,Hepimizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!

Zeynep Ateş,Hepimizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!

Chp Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep ATEŞ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklamasında bu-lundu.
Zeynep Ateş;8 Mart Dünya Emekçi Ka-dınlar günü Basın açıklamasında,Sesimize ses olan değerli basın emekçileri, Emeğin hakkını ve eşit günlerin mücadelesini veren tüm kız kardeşlerim, Hepimizin Dünya Emek-çi Kadınlar Günü kutlu olsun!
Bugün bizler, yerkürenin bütün kadınları, dayanışma içinde haklarımızı haykıracağız. Bizim için 8 Mart, sadece eşit ve özgür bir ge-leceğin iradesi değil, aynı zamanda hak mü-cadelesi veren tüm kadınlara saygı duru-şudur.
Kadınlar tarih boyunca tüm toplumsal mücadelelerin en ön saflarında yer aldı. Sa-hip olduğumuz her hakta, edindiğimiz her ka-zanımda o cesur kadınların payı vardır.
Bundan 164 yıl önce, Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan 40 bin dokuma işçisi kadın, kendilerine dayatılan ayrımcılığı red-detti.
Binlerce işçi kadın, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eşit işe eşit ücret talebi ile grev yaptı. Fabrika kapıları üzerlerine kilit-lendi. O sırada çıkan yangında, kapı önüne yığılan barikatları aşamayan kadınlardan 129’u yanarak hayatını kaybetti.
Bu olay dünyanın her yerindeki kadınların öfkesini örgütledi, yaşamlarıyla bedel öde-yenlerin hak mücadelesi hiç unutulmadı. Yıllar sonra; 27 Ağustos 1910 tarihinde, Ko-penhag’da 2. Enternasyonale bağlı Ulus-lararası Sosyalist Kadınlar Konferansındaki toplantıda, Clara Zetkin dokuma fabrika-sında hayatını kaybeden kadınlar için 8 Mart’ın “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” ola-rak anılmasını önerdi. Öneri oy birliği ile ka-bul edildi.
O gün bugündür kadınlar, mücadelenin ve dayanışmanın örgütlü gücünü kutluyor. Her sokakta, her mahallede, her ilçede, her şe-hirde sesimiz daha gür çıkıyor.
Değerli basın emekçileri,
Bizim baharımız, 8 Martlarda alanları dol-duran kadınların yan yana gelmesiyle başlar.
Peki bugün ülkemizde kadın erkek eşitliği açısından neredeyiz?
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine göre 153 ülke arasında 130. sıradayız. Bu yıl pan-demi koşullarıyla derinleşen ekonomik kriz, kadınların yükünü daha da arttırdı.
Kadınlar ve erkekler arasında hep var olan gelir eşitsizliği, bu dönemde iyice büyüdü. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 43’e çıktı.
İktidar temsilcileri “lebalep” kongrelerde ülkeyi demokrasi şölenlerine boğduğunu id-dia ederken, İstanbul Sözleşmesi’ni savu-nanlara,8 Mart’ı kutlayanlara şiddet uygu-lanıyor, cezalar yağıyor. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dans eden kadın-lara dava açılıyor.
Bu demokratik eylem, “Cumhurbaş-kanına hakaret” noktasına getirilerek hapis cezası veriliyor. Diğer yanda ise kadınlara şiddet uygulayanlar, elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşıyor. Kadınlar, saldır-ganlarıyla karakollarda barıştırıp evlerine yollanıyor. İktidar zihniyeti kadınlara “itaat et rahat et” anlayışını dayatıyor. Oysaki şiddet kader değildir, kederdir!
İstihdamda tutunabilen kadınların çoğu, düşük ücretle, sendikasızlıkla, işini kay-betme korkusuyla, uzun çalışma süreleriyle, mobbing ile baş etmeye ve evine ekmek gö-türmeye çalışıyor.
Kadının emeğini yok sayanlara hay-kırıyoruz: Her kadın emekçidir! Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir.
Biz Cumhuriyet Halk Partili Kadınlar ola-rak; bu kavganın da, bu taleplerin de, gele-ceğin aydınlık günlerini barındıran bu umu-dun da yılmaz savunucularıyız.
Bizler, haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız.
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk;“Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.”
“Ey kahraman Türk kadını sen yerde sü-rünmeye değil, omuzlar üzerinde yük-selmeye layıksın.”Diyerek kadına verdiği değeri belirtmiş ve ileri görüşlülüğü saye-sinde dünyanın birçok ülkesinde olmayan kadın hakları, kadınlarımıza tanınmıştır. Atamızı bir kez daha sev-gi, saygı ve minnetle anıyoruz. Emek biziz. Umut biziz. Mücadele biziz. Halk biziz. Halkın iktidarını da bizler ku-racağız.
Kutlu olsun 8 Mart! Dayanışma olsun, ya-şam dolsun, cesaret olsun”ifadelerine yer verdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı