Son Dakika

ZEYNEP ATEŞ,Kadını yok sayan düzenden doğan kadına yönelik şiddetin ateşini harlamak, şahsım hükümetinin haddi değildir

ZEYNEP ATEŞ,Kadını yok sayan düzenden doğan kadına yönelik şiddetin ateşini harlamak, şahsım hükümetinin haddi değildir

CHP Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Ateş İstanbul Sözleşmesine dair ba-sın açıklamasında bulundu.
Zeynep Ateş açıklamasında, “Ülke adına karanlık bir güne uyandık. Kadınların can si-midi olan İstanbul Sözleşmesi, bir gecede tek adam hükümeti tarafından feshe-dildi!”dedi.
Bu kararla, koruma ve uzaklaştırma ka-rarlarına rağmen en güvenli yer olan evlerin-de hatta sokak ortasında katledilen binlerce kadın; bir kez daha öldürülmüştür.
42 milyon kadının hakkı elinden alın-mıştır.
Recep Tayyip Erdoğan tarafını bir kez da-ha belli ederek; kadınların yaşam hakkına sahip çıkan İstanbul Sözleşmesi’ne destek çıkacağına, zalimlerin yanında saf tut-muştur.
Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik her türlü şidde-tin önlenmesi için devlete sorumluluk yük-lemektedir. Psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, zorla evlendirme, cinsel ve ekonomik şiddet de dahil olmak üzere kadın-ları her türlü şiddetten koruyan en kapsamlı sözleşmedir.
Şimdi AKP hükümetine soruyoruz: “Bu sözleşmenin neyinden rahatsız oldunuz?”
Kadını yok sayan düzenden doğan ka-dına yönelik şiddetin ateşini harlamak, şah-sım hükümetinin haddi değildir. Kadına kar-şı vahşet ve aile içi şiddet vakalarında yaşa-nacak artışın vebali, İstanbul Sözleşmesini fesh edenlerin boynundadır.
20 Temmuz sivil darbesinin failleri dur-muyor, haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygu-lamalarına devam ediyor.
Dün gece TBMM ye bir darbe daha yapıldı ve kadınların uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği kazanımlar heba edildi, evrensel değerlerden uzaklaşıldı.
Meclis’te oy birliğiyle kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi, milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez. İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler alanındaki sözleşmeler TBMM kararıyla; yani kanunla alınır. Bu karar açıkça Anayasamızı da yok saymaktır. Kadın cinayetleri politiktir. Biz, Erdoğan’ın TBMM’yi ve hukuku yok sayarak aldığı İstan-bul Sözleşmesi’nden çekilme kararını ta-nımıyoruz, tanımayacağız!
Biz kadınlar korkmuyoruz, sinmiyoruz, zalimlere itaat etmiyoruz, geri durmuyoruz. Onlar korku yaymaya çalıştıkça, bizim ör-gütlü gücümüz her geçen gün büyüyor. On-lar dallarını budamaya çalıştıkça, bizim kök-lerimiz güçleniyor.
Başta TBMM olmak üzere her platformda bu sözleşmenin gereklerinin yapılmasını sağlamak için kadın hareketiyle birlikte mü-cadelemize devam edeceğiz. Bundan sonra bulunduğumuz her alan; sokaklar, ma-halleler, meydanlar dahil bizim için müca-dele alanıdır.
Vicdan sahibi her erkeğin annesi, eşi, kar-deşi, arkadaşı olan ve yaşamın eşit ortağı olan kadınlarla beraber olacağını biliyoruz. Biz, hep birlikte bu zulme dur diyeceğiz.
Türkiye’ye aydınlık günleri bizler getire-ceğiz!”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı