Son Dakika

Ziraat Mühendisi Oğuz Kavuncuoğlu;

“KAZANAN ÇİFTÇİMİZ VE FABRİKAMIZ OLACAK”

7 Ağustos 2021 Cumartesi günü Amasya 12 Haziran stadyumunda yapılacak Pancar ekicileri Kooperatifi seçim-lerinin heyecanı devam ediyor.
Pancar ekicileri Kooperatifi seçim başkan adayı Ziraat Mühendisi Oğuz Kavuncuoğlu Amasya Pirler Parkında gazetecilerle basın toplantısında bir araya geldi.
Kavuncuoğlu Basın toplantısında yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
”Çok değerli basın mensuplarımız
Çok değerli çiftçilerimiz. Öncelikle sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
7 Ağustos cumartesi günü yapılacak olan seçimli genel kurulda siz değerli pancar ekicisi çiftçilerimizin desteğini bekliyoruz. NEDEN BİZ OLMALIYIZ?
KAZANAN ÇİFTÇİMİZ VE FABRİKAMIZ OLACAK.
Amasya pancar ekicileri kooperatifi başkan adayı Ziraat Mühendisi Oğuz Kavuncuoğlu Amasya da basın mensupları ile bir araya geldi.
Son bir yıldır aralıksız 500 köyde çiftçilerimizle toplan-tılar düzenleyerek bölgemizdeki sorunları kendi yerinde tes-pit ediyoruz.
SEKTÖRE YÖN VERECEK YENİLİKLER İLE GELİYORUZ
Tüm ekim sahalarımızda daha çok üretmenin yolunu aç-mak mecburiyetindeyiz.. Muazzam üretim potansiyeline sahibiz.Bu potansiyeli iyi kullanmak zorundayız. Fabrikamız özelleştirilmesinin üzerinden geçen 30 yılda neler olduğunu hepimiz biliyoruz. işi bilmeyenlerin, sektö-rün içinde yetişmemiş insanların fabrikamızı ne hale getir-diğini hepimiz görüyoruz. Artık işinde uzman insanların gelmesi gerekmektedir.
Proje ekibimiz ve teknik kadromuzla birlikte şeker sektörüne yön veren bir fabrika olmak için var gücümüzle çalışacağız.
Özelleştiği 1 0cak 1992 tarihinden bugüne kadar, elinde-ki bir çok gayrimenkulünü ve birçok iştiraklerini kaybetmiş fabrikamız, küçültülerek dar bir alana sıkıştırılmıştır. Yeteri kadar üretim yapamayan fabrikamızı, işinde uzman ekibi-mizle yeniden canlandırmak bizim bu memlekete olan bor-cumuzdur.
Kooperatifçiliği olması gereken noktaya taşımamız gere-kiyor. Bölgenin iklimsel şartlarına ve toprak yapısına uygun olarak alınacak zirai tedbir ve faaliyetlerle bunu hep birlik-te başaracağız. .
ÇİFTÇİMİZİN DAHA ÇOK KAZANDIĞI SİSTEMİ KURACAĞIZ
Yıllardır ihmal edilmiş bölgemizde, pancar üretiminin yeniden artması için polar ve verimle ilgili sorunları çözüme kavuşturacağız.
Bu bizim ilk yapacağımız uygulama olacaktır..
Yüksek verimli ve yüksek polarlı pancar ürete-ceğiz. Fabrikamıza yapacağımız teknolojik yenilik-lerle işletme kayıplarını engelleyerek fabrikamızı yıllık en az 50 milyon TL kar eden hale getireceğiz. Bizimle eşdeğer özel fabrikalar her yıl kar ederken bizim fabrikamızın zarar üstüne zarar etmesine ar-tık izin vermeyeceğiz.
ÇİFTÇİLERİMİZE FİNANSAL DESTEK SAĞLAYACAĞIZ
Her çiftçimize ürettiği pancara endexli üretici kartı tanımlayacağız. Bu kart ile pancar eken çiftçilerimiz kefilsiz kefaletsiz tüm tarımsal ihtiya-cını eksiksiz karşılayacak.
Bu kart ile ilçelerimizde ki anlaşmalı petrol ofislerinden akaryakıt dahil tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
Fabrikanın sahibi çiftçilerimiz fabrikada dış olmayacak. Fabrika içerisinde insana yaraşır konaklama ve dinlenme yeri oluşturacağız.
Memleketimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda doğru ve akılcı yatırımlar yapacağız
Önceliklerimiz arasında üreticinin tarlada ki işlemini kolaylaştırmaya yönelik olarak, fabrika bünyesinde kuracağımız mekanizasyon gücü ile üretmek isteyen ve işgücü eksiği olan çiftçilerimizin talep etmesi halinde, ekim, ilaçlama ve hasattaki işlerini biz üstleneceğiz. . .
Aynı zamanda oluşturacağımız uzman sulama proje ekibi ile yeni su kaynaklarının arayışı ve mevcut suyun da-ha tasarruflu kullanılmasına yönelik adımlar atacağız. Sulama yatırımları ile ilgili tüm projeler uzman kadromuz tarafından hazırlanacak ve bu projelerin devlet teşviki kap-samına alınabilmesi için projelerin takibi,kooperatif vası-tasıyla yapılacak.
GENÇLERİMİZE İSTİHDAM OLUŞTURACAĞIZ
Kooperatifimiz vasıtasıyla hem farklı ürünler sözleşmeli olarak üretilecek, hemde bu ürünlerin işlendiği tarımsal işletmeleri ilçelerimize kazandıracağız.
Bunlardan ilk 4 yıllık hizmetimiz dönemi için planla-dığımız fabrikaları sizler ile paylaşmak istiyorum.
1- Soğan işleme fabrikası. Bu fabrikada, soğan halkası, soğan küpü, soğan tozu ve soğan suyu üreterek yurt dışına ihracını sağlayacağız.
2- Meyve suyu ve püresi Fabrikası. Organik meyve ürettirip püre halinde yurt dışına ihracını sağlayacağız.
3- Ayçiçek yağı fabrikası kuracağız.
4- Mısır kurutma ve işleme tesisi kuracağız.
5- Ürettiğimiz alkolü kolonya ve dezenfektana dönüştürüp, kendi markamızı oluşturacağız.
6- PAN-ETi yeniden faaliyete geçireceğiz. Sözleşmeli hay-vancılık modelini başlatacağız.
7- Toprağımızı temizlemek için kenevir ekimini önem-siyoruz. Önce kenevir işleme fabrikasını kuracağız. Birlikte sözleşmeli kenevir ekimini başlatacağız.
8- Fabrikamızın günlük pancar işleme kapasitesini 7200 tona çıkaracağız. Böylelikle pancar boşaltma sırasına ve küspe de bekleme sırasına son vermiş olacağız.
Bu sayede, bölgemizde 4 yılın sonunda 6900 gencimize iş imkanı sağlamış olacağız.
ÇİFTÇİ İLE YOLA ÇIKTIK
Değerli çiftçi kardeşlerim bilinmelidir ki bizler memleketimiz ve fabrikamızın geleceği için çiftçi ile yola çık-tık. Sadece çiftçilerimizden güç alıyoruz Kazanan çifçimiz, kazanan tarlasında alın teri döküp emeğinin karşılığını hakkı ile alan köylümüz ve fabrikada söz sahibi olan üreti-cimiz olacaktır. Amasya şeker fabrikası pancar daki kalite değerleri ile yaptığı işletmeler ve oluşturduğu iş gücü ile ülkemizin giderek büyüyen bir kurumu olacak.
Bu bizim önce kendimize sonra memleketimize olan borcumuzdur.
Tüm bu projelerimizi hayata geçirebilmek için, bölgemizde tarıma dayalı sanayi kalkınmasını başlata-bilmek için siz değerli çiftçilerimizin emeğinin karşılığını daha çok alabilmesi için,öncelikle siz çiftçilerimizin beni ve ekibimi yetkilendirmesi gerekiyor. O yüzden siz çiftçileri-mizin desteğine talibiz.
Sizlere şunu da hatırlatmayı da önemli buluyorum.
BU SEÇİM SİYASİ BİR SEÇİM DEĞİLDİR.
Bu seçim çiftçilerimizin ekmek ve geçim seçimidir. Çiftçinin haklarının korunması seçimidir. Onun için biz hiç-bir siyasi partinin adayı olarak çıkmadık. Biz kooperatifimizin gerçek sahibi çiftçilerimiz ile yola çıktık. Sizlerle birlikte üretip sizlerle birlikte başaracağız.
Ben buradan diğer aday arkadaşlarıma da başarılar dili-yorum. Rabbimden, önce çiftçilerimiz için, sonra şahsım ve ekibim adına hayırlara vesile olacak bir genel kurul geçirme-mizi diliyorum. Tüm ekibim adına, sizleri saygı ile selamlı-yorum.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı