GÜNCEL HABER

Zorbalık Yapan Değil, Hakkıyla Mücadele Eden Kazanacaktır”

Zorbalık Yapan Değil, Hakkıyla Mücadele Eden Kazanacaktır”

Sağlık- Sen Genel Başkanı Semih Durmuş Amasya’da sağlık çalışanına yönelik şiddet olayı hakkında Amasya’ya gelerek suç duyu-rusunda bulundu.
Amasya Adalet Sarayı önünde basına açıklamada bulunan Genel Başkan Durmuş; “Dün bir sağlık kuruluşunda mesai saatler içerisinde görevini yapmakta olan bir sağlık çalışanına yönelik şiddet, tehdit, hakaret, darbın içeresinde bulunduğu hiç kimsenin hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği ahlaksız bir tutum gerçekleşmiştir” dedi.
BU TUTUMU BURADAN ŞİDDETLE VE LANETLE KINIYORUZ
Adliyeye yaşanan şiddet olayı ile ilgili ge-rekli başvurularını yapacaklarını kaydeden Genel Başkan Durmuş; “Bugün burada top-lanmamızın sebebi Amasya’da yaşanmış olan bir vandalizmdir. Dün Sabuncuoğlu Eği-tim araştırma hastanesinde gerçekleşmiş olan şiddet olayını kınamak için ve hakkında suç duyurusunda bulunmak için burada top-landık. Bu gün Adliyeye gerekli başvuru-larımızı yapacağız. Dün bir sağlık kurulu-şunda mesai saatler içerisinde görevini yap-makta olan bir sağlık çalışanına yönelik şid-det, tehdit, hakaret, darbın içeresinde bulun-duğu hiç kimsenin hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği ahlaksız bir tutum gerçek-leşmiştir. Bu tutumu buradan şiddetle ve la-netle kınıyoruz. Dün bu şiddeti gerçek-leştiren kişi bir sağlık çalışanı, aynı zamanda buradaki bir sendikanın şube başkanlığını yapıyor. Yani hak arama mücadelesi veren ama haksızlığın ve hadsizliğin sınırını kay-betmiş olan kendini bilmez ve sicili karanlık ve kirli olan birisi. Biz bu konuda bu kişi ile alakalı daha önceden yaşanmış olan tecrübelerimiz var. Bu kişi yıllar önce yine bir sağlık çalışanı arkadaşımıza aynı fiilleri, aynı saldırıları gerçekleştirdi. Bu hadise vuku bul-madan öncede yine 8 ay önce aynı hastanede aynı sağlık çalışanı sendikamızın temsilcisi arkadaşımıza gene aynı davranışlarda bulunmuştur. Aynı hakaretleri ger-çekleştirmiştir. Bugün biz burada görevinin başında darp edilmiş olan sağlık çalışanı arkadaşımızın haklarını korumak için şikâyetçi bulunacağız. Bu Vandalizm mi ger-çekleştiren Vandal, nobram kişi aynı zaman-da arkadaşımıza şiddet uygulamakla yetin-miyor, aynı zamanda kamunun malı olan bilgisayarları, kamunun malı olan araç ve gereçleri hunharca yerlere savuracak kadar kontrolünü yitirmiş densiz birisidir. Bu arka-daşın kamuoyu önünde kesinlikle saygın-lığının kesinlikle değerinin olmadığı gerçeği ortadadır” şeklinde konuştu.
“SAĞLIK SEN OLARAK BU DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAZ”
Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz.
Bu kişi hakkında Sağlık – Sen olarak bi-zler gerekli suç duyurusunda bulunacağız, gerekli işlemleri sonuna kadar takip ede-ceğiz ama yetkililerinde bu konuda kamu da-vası açarak bütün sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini buradan bir kez daha haykırıyoruz diyen Genel Başkan Durmuş ; “ Bu tür olayların bir daha yaşanmaması hele hele sendikal kimlikle bir daha vuku bul-mamasını buradan tüm Türkiye’ye haykırı-yoruz. Bu tür olayların son bulasıya kadar hele hele sağlık çalışanlarına yönelik şid-detle alakalı tüm Türkiye’de mücadele veri-yorken sendika mücadelesi içerisinde olan bir kişinin böyle hadsizce bir davranış yap-masını da esefle buradan kınadığımızı ifade ediyoruz. Bağlı bulunduğu kurumun sözde temsilcisi olduğu bağlı olduğu kurumunda en üst tepedeki yetkilerine sesleniyoruz. Kişi ile alakalı gerekli iş ve işlemleri yapması içinde onlara buradan sesleniyoruz. Hadsize haddini bildirmenin, onlara payına düşeni de yerine getirmelerini söylüyoruz. Şimdi bura-da adliyeye girip suç duyurusunda bulunacağız. Değerli avukatlarımızla beraber dün gerekli işlemler yapıldı.
Bütün kayıt işlemleri tespit altına alındı dün başvurular yapıldı bugünde genel mer-kez olarak davaya dâhil olacağız ve sonuna kadar bu dava takip edilecektir” ifadelerini kullandı

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı